Prefekti i Qarkut Vlorë, shoqëruar edhe nga Prefekti i Qarkut Gjirokastër ka marr pjesë në analizën 6 mujore të DRSHKSH Vlorë.

Prefekti i Qarkut Vlorë, shoqëruar edhe nga Prefekti i Qarkut Gjirokastër ka marr pjesë në analizën 6 mujore të DRSHKSH Vlorë. Titullari i institucionit prezantoi punën e realizuar nga sektorët e drejtorisë përkatëse duke përmendur sfidat e shëndetësisë të krijuara nga COVID-19. Fal bashkëpunimit me prefekturat përkatëse është menaxhuar situata në institucionet shëndetësore për të ofruar shërbim shëndetësor dhe për të respektuar masat në përputhje me aktet normative dhe vendimet e MSHMS.