Regjistroni adresën e banimit në e-Albania ose në zyrën e Gjendjes Civile pranë bashkisë. Adresaime – Çelësi për të gjitha shërbimet publike!